HeaderHeaderHeaderHeader

Spelend leren, de beste basis voor je toekomst

Klachtenprocedure

U wilt een goede relatie met de school.

Dat is goed voor uw kind, voor de school en goed voor uw gemoedsrust. Maar soms gebeurt er iets op school waarvan u denkt: dat hoort niet, dat mag niet gebeuren. Soms zijn er zaken aan de orde die volgens u niet kunnen. Als ouder hoeft u niet lijdzaam toe te zien of te hopen dat het beter wordt op den duur. U bent altijd welkom op school voor een gesprek.

In eerste instantie met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider of directeur. Samen met u gaan we serieus op zoek naar een goede oplossing voor uw grief of verwijt. Of we verwijzen u door naar de vertrouwenspersoon van de vereniging. Als we er met elkaar niet uitkomen en u wilt een klacht indienen, dan zijn daar een aantal spelregels aan verbonden. U zet uw klacht, al dan niet met behulp van de vertrouwenspersoon, op papier.

De klacht wordt ingediend bij de landelijke klachtencommissie. Het secretariaat van deze commissie beoordeelt of de klacht voldoet aan alle spelregels. Vervolgens krijgt degene tegen wie de klacht is ingediend de gelegenheid zich schriftelijk te verdedigen. U ontvangt hiervan een afschrift. Wanneer alle schriftelijke stukken zijn uitgewisseld belegt de klachtencommissie een hoorzitting waar beide partijen hun standpunten kunnen toelichten en de commissie nog vragen ter verduidelijking kan stellen. Op basis van de stukken en de zitting stelt de commissie vast of de klacht gegrond of ongegrond is. Ook adviseert ze het schoolbestuur wat te doen. Het schoolbestuur laat vervolgens aan u en aan de commissie weten wat ze met het advies doet.  

Roelianne Dijkstra

Tel.06-14492803

e-mail: r.dijkstra@cjgrijnmond.nl    

 

Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel.070-3861697

e-mail: info@klachtencommissie.org

Meld je aan voor de nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle nieuwtjes van onze mooie school.