Cloud CBS Anker
Cloud left Cloud right

Jij in de MR?

Seagull Crabby

Ja, waarom eigenlijk niet?

In de medezeggenschapsraad spreek je mee over allerlei onderwerpen die met de school van je kind(eren) en het onderwijs te maken hebben. De directie luistert naar je argumenten en samen met de andere leden verbeter je de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

De Medezeggenschapsraad is op zoek naar twee (nieuw te verkiezen) enthousiaste leden!

Voor het schooljaar 2023-2024 (dus vanaf september 2023) zijn er twee vacatures binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Algemene informatie

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit 3 ouders (Alain Wagemaker, Romke van Diggelen en Liesbeth Breugelmans) en 3 leden uit het leerkrachtteam (Louise Brink, Hilda van Rooijen en Jolie Verschoor).

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven.

Elk ouderlid neemt voor vier jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Verwachting

Als medezeggenschapsraad verwachten wij een ouder die het leuk vindt om een actieve bijdrage te leveren voor school en die daarin wil meedenken met de school. De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld genomen 1 x per 7 weken.

Interesse?

Mocht je interesse hebben om lid te worden van de medezeggenschapsraad en het leuk vinden om een actieve bijdrage te leveren om mee te denken voor de school, dan kan je reageren via e-mail anker-mr@edumarevpr.nl Natuurlijk kunnen de huidige MR-leden je hier ook het één en ander over vertellen.

Zodra wij een reactie hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wij kijken uit naar je reactie!

Hartelijke groet, Alain, Romke en Liesbeth

221110

Octopus