Cloud CBS Anker
Cloud left Cloud right

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit

Seagull Crabby

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit.

Mijn naam is Ingrid Hoogendijk en ik ben de Jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school waarop uw kind zit. Ik volg mijn collega Ramine de Zoete op. Wellicht kent u mij nog van het consultatie bureau, vanaf dit najaar ben ik ook verbonden aan deze school.

Hieronder een overzicht van alle contactmomenten die er gedurende de basisschoolperiode zijn:

Rond 4 jaar: ogentest

Alle kinderen krijgen rond 4 jaar een ogentest aangeboden. Deze test wordt door de doktersassistent op school of op het CJG afgenomen. Zo vinden we eventuele oogafwijkingen op tijd en kunnen we u en uw kind zo nodig doorverwijzen naar een oogarts. Een paar weken voor de ogentest ontvangt u een brief waarin wordt uitgelegd hoe we de ogentest bij uw kind afnemen. Ook ontvangt u een voorbeeld van de ogentest zodat u alvast met uw kind kan oefenen.

Groep 2: meten, wegen en meer

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.

Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet.

Groep 6: meten en wegen

Kinderen die in groep 6 zitten worden op school door de jeugdverpleegkundige gemeten en gewogen. Dit wordt gedaan om afwijkingen in groei en gewicht, zoals over- of ondergewicht, op te sporen. Een aantal weken van tevoren ontvangt u een aankondigingsbrief. Na het onderzoek krijgt uw kind een brief mee waarin de resultaten van de metingen staan. Wanneer het nodig is nemen wij contact met u op voor een doorverwijzing.

9 jaar: vaccinaties

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: groepsvoorlichting

In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een groepsvoorlichting aan de leerlingen in de klas. De leerkracht is hierbij aanwezig. Er kunnen verschillende onderwerpen behandeld worden tijdens de groepsvoorlichting. Voorbeelden zijn gezonde voeding, beweging, puberteit, alcohol en drugs, gezonde leefstijl. U ontvangt vooraf een brief waarin het onderwerp staat aangegeven.

Zorg- en Adviesteam

De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan zijn dat uw kind extra wordt uitgenodigd. Het is ook mogelijk zelf een gesprek bij de jeugdverpleegkundige aan te vragen of langs te gaan tijdens het inloopspreekuur van het CJG. Als uw kind opgeroepen en besproken wordt, bent u hiervan altijd op de hoogte.

Inloopspreekuur

In het CJG Brielle is er iedere maandag van 11.00-12.00 uur een inloopspreekuur voor ouders, kinderen en leerkrachten. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:

Ingrid Hoogendijk

Telefoonnummer 0181-326539

E-mail i.hoogendijk@cjgrijnmond.nl

Octopus