Cloud CBS Anker
Cloud left Cloud right

Activiteitencommissie

Crabby

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie, ook wel AC genoemd, bestaat uit een enthousiaste groep ouders en leerkrachten.

Zoals de naam al doet vermoeden, organiseert en ondersteunt deze commissie ieder schooljaar diverse activiteiten in samenwerking met school. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas inclusief leuke cadeaus, Kerstviering, Valentijnsdisco, Avond4daagse, Pasen, Ankerdag en het afscheid van groep 8.  

Met Kerst verzorgt de AC vaak het diner voorafgaand aan of na de kerkdienst of de ouders doen dit onderling per klas. Er wordt ook eens in de zoveel jaar voor gekozen om Kerst te organiseren in een andere opzet. Zoals twee jaar geleden, waarbij er een wandeling langs verschillende taferelen uit het Kerstverhaal georganiseerd werd en de kinderen toneelstukjes opvoerden. In de periode met coronamaatregelen heeft de AC diverse creatieve oplossingen moeten bedenken om de activiteiten toch een mooie vorm te geven, zoals bijvoorbeeld een heus hotel lunch/ontbijt verzorgd inclusief luxe smeersels en jam. De Valentijnsdisco is een echte disco met DJ en allemaal verschillende activiteiten. Ankerdag is een feestdag met bijvoorbeeld een Circus, een stormbaan, waterballet en andere actieve activiteiten.  Zo hebben we afgelopen jaar een Landendag georganiseerd, inclusief tickets, stewardessen en vlaggen.

Het organiseren van deze activiteiten brengt kosten met zich mee. Er wordt dan ook jaarlijks een bijdrage gevraagd aan alle ouders en/of verzorgers, omdat deze kosten niet door het Ministerie aan school worden vergoed. Dit jaar zijn de kosten € 27,50 voor alle activiteiten die gedurende het schooljaar georganiseerd worden. Iedere leerling ontvangt in het begin van het schooljaar een bericht via Parro met het verzoek om de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ te voldoen. Ouders en/of verzorgers waarvan het kind later op school komt, wordt door de leerkracht verzocht om een gedeelte van deze kosten te voldoen.

Van oudsher wordt deze bijdrage vrijwillig genoemd, omdat de school vrijwillig besluit om al deze activiteiten te organiseren voor haar leerlingen. Hoewel de school haar ouders en/of verzorgers niet kan verplichten om deze bijdrage te voldoen, wil de AC toch iedereen erop wijzen dat alle kinderen genieten van de leuke extra activiteiten die georganiseerd worden door en met de school. Het is dan ook wel zo eerlijk als iedereen daar een bijdrage voor over heeft. Een verminderde opbrengst van de ouderbijdrage door niet betalende ouders heeft tot gevolg dat er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de kinderen.

Mocht de hoogte van de vrijwillige bijdrage of het betalen daarvan een probleem zijn, dan hoort de directie van CBS Anker of de penningmeester van de AC dit graag. Er is altijd een mogelijkheid bespreekbaar om de bijdrage in termijnen te voldoen. Ook bestaat er een mogelijkheid om dit via de gemeente te bekostigen. Mocht u om een andere reden niet willen of kunnen betalen, dan hoort de AC dit ook graag. Ieder jaar zorgt de AC voor een financieel jaarverslag waarin alle inkomsten en uitgaven gespecificeerd worden. Dit verslag is op te vragen bij de penningmeester van de AC.

De AC is altijd op zoek naar ondersteuning. Mocht je de AC willen komen versterken of wil je een keer meehelpen bij een activiteit, dan horen we dit graag. Je kunt dit altijd bij een AC-lid aangeven. We zijn te bereiken via ac.anker@edumarevpr.nl voor vrijblijvende informatie of als je iets wilt betekenen voor de AC.

Dit schooljaar (2023/2024) bestaat de AC uit de volgende personen:

Voorzitter: Marita & Stefan, ouders van Thijmen (gr4) en Julian (gr1/2B)
Penningmeester: Gaby, moeder van Arie (gr5) en Joris (gr3)
Rozy, moeder van Serenity (gr4) en Destiny (gr3)
Laura, moeder van Stijn (gr1/2A)
Kelly, moeder van Fayenne en Kathalena (beide gr3)
Kim, moeder van Fayenne (gr5) en Jake (gr1/2B)
Eventmanager, Manuela
231101

Octopus