Cloud CBS Anker
Cloud left Cloud right

Activiteitencommissie

Crabby

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie, ook wel AC genoemd, bestaat uit een enthousiaste groep ouders en leerkrachten.

Zoals de naam al doet vermoeden, organiseert en ondersteunt deze commissie ieder schooljaar diverse activiteiten in samenwerking met school. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Valentijnsdisco, Pasen, Avondvierdaagse, Ankerdag, afscheid van groep 8 en alle themadecoraties in en rondom school.

Vanaf dit schooljaar is er ook een speciale subgroep opgericht om de decoraties in en om school nieuw leven in te blazen. De school wil graag het hele jaar door de thema’s die in de klassen aan bod komen, gezamenlijk uitstralen. De decoraties van de activiteiten die plaatsvinden vloeien hierbij mooi in elkaar over.

Met Kerst verzorgt de AC in de oneven jaren het diner. Dit gebeurt jaarlijks om en om. Het ene jaar verzorgen ouders onderling het Kerstdiner in de klas met ondersteuning van de AC en het andere jaar regelt de AC dit zelfstandig voor de klassen. Dit jaar, 2018, verzorgen de ouders onderling het Kerstdiner in de klassen.

Het organiseren van deze activiteiten brengt kosten met zich mee. Er wordt dan ook jaarlijks een bijdrage gevraagd aan alle ouders, omdat deze kosten niet door het Ministerie aan school worden vergoed. Dit jaar zijn de kosten € 25 voor alle activiteiten, het gehele schooljaar. Iedere leerling ontvangt eind september 2018 een brief met het verzoek aan de ouder(s) om de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ te voldoen. Van oudsher wordt deze bijdrage zo genoemd, omdat de school vrijwillig besluit om al deze activiteiten te organiseren voor haar leerlingen.

Hoewel de school haar ouders niet kan verplichten om deze bijdrage te voldoen, wil de AC toch iedereen erop wijzen dat alle kinderen genieten van de leuke extra activiteiten die georganiseerd worden door en met de school. Het is dan ook wel zo eerlijk als iedereen daar een bijdrage voor over heeft. Een verminderde opbrengst van de ouderbijdrage door niet betalende ouders heeft tot gevolg dat er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de kinderen.

Mocht de hoogte van de vrijwillige bijdrage of het betalen in één keer een probleem zijn, dan hoort de directie of de penningmeester van de AC dit graag. Er is altijd een mogelijkheid bespreekbaar om de bijdrage in termijnen te voldoen. Ieder jaar zorgt de AC voor een financieel jaarverslag waarin alle inkomsten en uitgaven gespecificeerd worden. Dit verslag is op te vragen bij de penningmeester van de AC.

De AC is altijd op zoek naar ondersteuning. Mocht je de AC willen komen versterken of wil je een keer meehelpen bij een activiteit, dan horen we dit graag. Je kunt dit altijd bij een AC-lid aangeven. Maar we zijn ook te bereiken via ac@cbsanker.vcodekring.nl.

Dit schooljaar (2018/2019) bestaat de AC uit de volgende personen:

Voorzitter: Etienne Rijsdijk, vader van Lucian (gr 7a)

Penningmeester: Edwin Metselaar, vader van Tibe (gr 6) en Vion (gr 8)

Janneke Adiaanse, moeder van Brian (gr 3)

Miranda van den Blink, moeder van Stijn (gr 1b) Isabel (gr 3)

Annette van der Blom, moeder van Emy (gr 6) en Quinty (gr 6)

Hellen Metselaar, moeder van Tibe (gr 6) en Vion (gr 8)

Jasper Jut, vader van Jennifer (gr 2b)

Mariska Borsboom, moeder van Ryan (gr 7) en Lisa (gr 8)

Zippora Valk, moeder van Mika (gr 6)

Maartje van Erkelens, moeder van Niels (gr 6) en Stijn (gr 8)

Danny de Koning, vader van Thijn ( gr 1a)

Romke van Diggelen Moorkamp, moeder van Quinten (gr 7) en Dimphy (gr 4)

Eveline de Leeuw, leerkracht groep 1/2a

Maartje Fortuin, leerkracht groep 3

Octopus