Cloud CBS Anker
Cloud left Cloud right

Iedereen is weleens bang

Seagull Crabby

Iedereen is weleens bang

Iedereen is wel eens bang!

Angsten horen bij het leven van zowel kleine kinderen als grote mensen.

Het voelen en ervaren van nare gevoelens hoort bij het opgroeien. Angst is, net als pijn, een waarschuwing voor een gevaarlijke/bedreigende situatie en bestaat uit:

- Een lichamelijke reactie; bonzend hart, klamme handen, wit worden

- Een gedachte over de situatie; gedachten die min of meer vanzelf opduiken als de enge situatie zich voordoet

- De reactie op de angst; vechten of vluchten

Gevoelens zitten binnenin mensen. Deze gevoelens zijn dus niet altijd direct waar te nemen. Wel zenden kinderen vaak signalen uit die aanwijzingen geven over wat er in hen omgaat. Bij kinderen kun je angsten vaak herkennen aan een bibberend lipje, grote ogen of met de vingers friemelen. Ook kunnen kinderen bv aangeven dat zij buikpijn hebben, ze kunnen weghollen, schreeuwen, heel lelijk gaan doen of ineenkrimpen.

Als kinderen leren om hun angsten de baas te worden, dan hebben zij daar hun hele leven iets aan. Ouders kunnen hun kind daarbij helpen door hun kind serieus te nemen, lach het kind nooit uit voor zijn angst. Probeer er over te praten en de oorzaak van de angst te achterhalen. Neem indien mogelijk de oorzaak van de angst weg en heb vooral geduld. Echte angst gaat vaak diep en neem je niet zo maar weg!

Heel vaak overwinnen kinderen, met begrip en geduld van hun ouders, hun angsten zelf. Soms blijkt er echter een hevige angst voor iets te zijn ontstaan. Dan kunnen onderstaande punten helpen:

- Gevoelens laten uiten en fantasie gebruiken, dit kan door samen boekjes te lezen over andere kinderen die bang zijn en hun angst overwinnen, enge dingen/situaties naspelen, tekenen, schilderen

- Kijken naar anderen omdat kinderen veel leren van anderen. Geef als ouder een goed voorbeeld en kijk samen naar andere kinderen die een situatie vol vertrouwen tegemoet treden en laat het kind daarin zijn eigen tempo bepalen

- Geef informatie en uitleg over de situatie

- Stap voor stap langzaam de angst overwinnen. Bijvoorbeeld eerst kijken bij de tandarts, dan in de stoel zitten zonder behandeling en op den duur naar de tandarts durven.

Als u nog vragen heeft over bovenstaande of u wilt eens praten over de opvoeding neem dan telefonisch contact op met het opvoedbureau Chantal Six 06-10181690 of via de mail c.six@cjgrijnmond.nl om geheel vrijblijvend een afspraak te maken.

Octopus